Bli vår neste praktikant

Ung I Praktik (2)

Er du klar til å omsette teorien og kunnskapen fra undervisningen til praksis? Og er du nysgjerrig på hva som skjer i den virkelige verden i et av Skandinavias ledende rådgivende ingeniørselskaper? Da er du kanskje vår neste praktikant.

Som praktikant i NIRAS får du konkrete arbeidsoppgaver, kommer helt tett på prosjektene våre og blir en del av et faglig og sosialt fellesskap med både erfarne og unge ansatte. Vi setter sammen et praksisprogram som gir deg et lærerikt innblikk i hverdagen som rådgivende ingeniør.

Kickstart karrieren

Praksisplassen er en mulighet til å få fart på karrieren din. Du vil få verdifull erfaring og utvikle din faglige kompetanse. Vi er veldig glade for at flere av våre praktikanter senere har fortsatt i NIRAS som studentassistenter og senere igjen i fast ansettelse.

Noen har også benyttet anledningen til å fortsette samarbeidet i forbindelse med masteroppgaven.

Om deg

Praksisen er for deg er elev eller student og i ferd med å utdanne deg til diplomingeniør, sivilingeniør, psykolog, konstruksjonsingeniør eller maskiningeniør, samt studenter ved andre relevante akademiske utdanninger som f.eks. geologi og biologi.

Du er også velkommen til å kontakte oss hvis du er i gang med en annen relevant utdannelse.

Vi ser frem til å høre fra deg

Oppdater eller slett din CV

Om du har lastet opp din CV i vår database, kan du når som helst endre eller ta bort det. Logg inn her for å oppdatere din profil. 

Vil du vite mer?

Maria Reitås Messenlien

Maria Reitås Messenlien

Talent Aquisition Partner

Oslo, Norway