NIRAS leverer et sterkt regnskap for fjerde året på rad

Carsten Toft Boesen CTB NS 09912

Med en rekordinntjening (EBITA) på 167 millioner kroner og en svært tilfredsstillende organisk vekst på over 10 prosent, leverer NIRAS et solidt årsregnskap for 2023. Målet fremover er fortsatt internasjonal vekst og samtidig utvikling og styrking av NIRAS 'identitet og kultur, sier administrerende direktør.

25. mars, 2024

Også i år oppnår vi vekst på over 10 prosent. Inntjeningen (EBITA) nådde et rekordhøyt nivå på 167 millioner kroner, tilsvarende 7,1 prosent av nettoomsetningen. Vår omsetning rundet i 2023 3,8 milliarder kroner. Utviklingen kan tilskrives vekst på tvers av alle sektorer og markeder, og i 2023 har vi ytterligere økt våre investeringer i strategiske initiativer, spesielt innen digitalisering og bærekraft, inkludert den grønne energiomstillingen. I løpet av 2023 har antallet ansatte vokst til cirka 2900 ansatte fordelt på 60 kontorer rundt om i verden.

Carsten Toft Boesen, administrerende direktør i NIRAS, sier: "Vi har hatt et svært godt år med vekst og robuste finansielle resultater til tross for utfordrende markedsforhold med høy inflasjon, raskt stigende renter samt krig og væpnede konflikter både i Ukraina og Midtøsten. Veksten drives av fortsatt høy etterspørsel innen klimatilpasning, grønn omstilling, infrastruktur og life science, der kunder på tvers av sektorer og markeder etterspør bærekraftige løsninger og har betrodd oss flere oppgaver. "

"Takket være en sterk laginnsats har vi oppnådd de fleste av målene vi satte oss i strategien vår for perioden 2020-2023. Vårt fokus på organisk vekst og strategiske initiativer, spesielt innen grønn omstilling og digitalisering, har generert tilfredsstillende økonomiske resultater og samtidig bidratt til en mer bærekraftig samfunnsutvikling gjennom prosjekter og partnerskap," sier Carsten Toft Boesen.

"Våre resultater og fremgang skylder vi våre kunder og ikke minst våre ansatte. Vi har vært begunstiget med lav omsetning blant ansatte og høy tilfredshet blant ansatte, og ser en svært viktig lederoppgave i å fortsatt være en attraktiv og utviklende arbeidsplass som klarer å tiltrekke og beholde dyktige mennesker og gjøre det attraktivt å utfolde sitt arbeidsliv hos NIRAS," sier Carsten Toft Boesen.

Solidt fundament for kommende strategiperiode

Vi har nettopp avsluttet strategiperioden for 2021-2023, der vi har nådd de fleste av våre strategiske mål. Dermed har vi etablert et solidt fundament for den kommende strategiperioden for 2024-2026, der internasjonal vekst samt identitet og kultur er viktige fokusområder som et supplement til våre fortsatte strategiske investeringer i digitalisering og bærekraftig omstilling.

I den kommende strategiperioden forventer vi vekst spesielt på de nordeuropeiske markedene, og vi har et ambisiøst mål om å fordoble NIRAS innen 2030.

"Vi må ønske mange nye kolleger velkommen de kommende årene, både nasjonalt og internasjonalt. Derfor har vi fokus på å utvikle og bevare NIRAS 'identitet og kultur, som kjennetegnes av lav grad av sentralisering og høy grad av autonomi og selvbestemmelse - og unngå de tunge prosessene og kostnadene som følger med bedrifter av en viss størrelse. Vi er overbevist om at vår identitet og kultur er avgjørende for vår hittil positive utvikling - ikke minst vår evne til å tiltrekke ansatte i et sterkt konkurransedyktig jobbmarked," sier Carsten Toft Boesen.

Vårt mål er å kombinere den lille virksomhetens nærvær og smidighet med den store virksomhetens kapasitet og ekspertisebredde; vi gjør dette blant annet ved å organisere oss som et nettverk av robuste, selvstendige forretningsenheter med strategisk autonomi for å oppnå markedsledende stilling innenfor deres respektive nisjer.

Fortsettelse av vekst i 2024

Vi ser frem til et 2024 med forventning om fortsatt vekst og lønnsomhet. Vi vil fortsette å investere i bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling med en forventet økning i investeringene i 2024. Vi vil spesielt øke vår innsats og investeringer i vårt initiativ for grønn energiomstilling. Vi vil også starte interne initiativer for å jobbe med vår identitet og kultur, slik at vi holder fast ved det som gjør NIRAS til en spesielt god arbeidsplass samtidig som vi vokser globalt.

Nøkkeltall

 

2023

(DKK)

2022

(DKK)

2021

(DKK)

2020

(DKK)

2019

(DKK)

2018

(DKK)

Egenproduksjon

2.348

2.116

1.924

1.704

1.774

1.647

Omsetning

3.806

3.454

2.881

2.451

2.278

2.204

EBITA

167,0

149,1

132,4

116,3

72,2

60,5

EBITA-margin

7,1%

7,0%

6,9%

6,8%

4,1%

3,5%

Resultat etter skatt

114,9

75,2

83,9

62,2

42,7

33,3

Antall medarbeidere

2.857

2.424

2.306

2.181

2.332

2.355

Medarbeidertilfredshet *

 

90%

 

87%

 

87%

EBITA/per FTE

63

61

57

53

31

26

*Målingen gjennomføres hvert annet år (neste måling er i 2024)

Se årsresultatet vårt for 2023

Vil du vite mer?

Carsten Toft Boesen

Carsten Toft Boesen

Chief Executive Officer, President

Allerød, Denmark

+45 48104200

Se også: