Kjempekontrakt om utvikling av Tanga havn og masterplan for havnene i Tanzania

Port Of Mombasa Kenya Niras

NIRAS har som leder av et internasjonalt konsortium inngått avtale om å etablere en ny oljeterminal og en stor utvidelse av Tanzanias nest største havn i Tanga, samt om å utarbeide en nasjonal masterplan for havnene i Tanzania de neste 25 årene.

18. desember, 2019

NIRAS har nettopp inngått en svært stor kontrakt med Tanzanias havnemyndigheter om å utarbeide en masterplan for den strategiske utviklingen av Tanzanias havner gjennom de neste 25 årene.

«Avtalen gir oss en unik mulighet for å bidra til å utvikle havnene i Tanzania. Vi vil arbeide for at havneprosjektene blir så bærekraftige som overhodet mulig, samtidig med at de vil bidra positivt til Tanzanias økonomi», sier Carsten Heine Lund, som er direktør for Infrastruktur i NIRAS.

Det finnes tre internasjonale havner i det østafrikanske landet, og av disse er Dar es Salaam midt i landet den desidert største. Utviklingen de siste årene betyr at det er nødvendig å utvide havnene i Mtwara i sør og i Tanga i den nordlige delen av landet for å dekke det økte behovet i regionen for internasjonal havnekapasitet.

Stor utvidelse av Tanzanias nest største havn

NIRAS skal lede forstudier, prosjektering og konstruksjon under utbyggingen av den eksisterende havnen i Tanga, som er den nest største havnen i det østafrikanske landet. Havneprosjektet omfatter dessuten en ny oljeterminal i Tanga, som fungerer som et knutepunkt for jernbane- og skipstrafikken i det nordlige Tanzania.

«Tanzania er fortsatt avhengig av fossilt brensel, som er forutsetningen for å skape langsiktig utvikling i landet. Oljeterminalen i Tanga vil bidra til å skape vekst og hundrevis av arbeidsplasser i området. Vi vil naturligvis sikre oss at oppføringen av terminalen etterlever alle standarder når det gjelder miljø og sikkerhet», påpeker Carsten Heine Lund.

For å sette prosjektet ut i livet har NIRAS dannet et konsortium bestående av ANOVA Consult fra Tanzania, hollandske MTBS og ILF fra Tyskland. Selve byggefasen forventes å kunne starte om et år, og havneutvidelsen har en samlet varighet på omkring to og et halvt år.

Styrking av tilstedeværelsen i Øst-Afrika

Konsortiet inngikk 18. november avtalen med de lokale havnemyndighetene Tanzania Ports Authority, som eier og driver alle havnene i Tanzania, herunder også elvehavner og containerdepoter inne i landet.

«Kontrakten styrker tilstedeværelsen vår i Øst-Afrika. Fra kontorene våre i Kenya, Tanzania og Etiopia har vi de siste 25 årene jobbet med store sivile og offentlige infrastrukturprosjekter. Havneprosjektet i Tanzania vil konsolidere vår portefølje av store internasjonale havneprosjekter», sier Carsten Heine Lund.

NIRAS har stått for utvidelse av blant annet container-, olje- og råvareterminaler i atskillige havner i Afrika, blant annet i Mombasa i Kenya, Lomé i Togo, Port of Berbera i Somalia, samt Buchanan og Freeport Monrovia i Liberia.

I tillegg har NIRAS utviklet nasjonale masterplaner for havneutvikling i Nigeria og Liberia, og til slutt har det danske selskapet nylig vunnet en stor kontrakt om bygging av en ny havn i Maldivene.

NIRAS' havneprosjekter i Afrika

NIRAS har i mer enn 40 år opparbeidet seg et stort marked som rådgivende ingeniørfirma på store afrikanske havneprosjekter.

NIRAS har de siste årene gjennomført følgende havneprosjekter i Afrika:

Vil du vite mer?

Carsten Heine Lund

Carsten Heine Lund

Senior Vice President

Allerød, Denmark

+45 6020 1916

Christoffer Truelsen

Christoffer Truelsen

Vice President, Business Unit

Allerød, Denmark

+45 2546 1850

Les også