NIRAS er flyttet inn i nye toppmoderne lokaler i Stavanger

Billede 4 Stavanger Kontoret Nyt

NIRAS er flyttet inn i det nyoppførte ARK-bygget på Åsen i Stavanger. Området er ansett som å være det nye midtpunktet for byggesektorens aktører. NIRAS har flyttet inn i 5. etasje, i en av ytterfløyene med utsikt og lys inn til romslig kontor og nye kontorlokaler.

21. mars, 2024

ARK-bygget fungerer som epicenteret for flere av byggesektorens aktører og entreprenører. De nylig etablerte konferansefasilitetene inviterer til faglige seminarer og møter, både for interne og eksterne deltakere. Dette markerer en spennende ny fase for NIRAS i Stavanger og deres engasjement for å være en drivkraft i bransjen og videre vekst i tiden fremover.

Smedvig Eiendom er byggherre for prosjektet, der Backe har fungert som totalentreprenør. Den toppmoderne bygningen består av 5 etasjer, tre fløyer, lyddempende vinduer og romslige, lyse lokaler, hvor arkitektoniske detaljer og bæredygtige elementer er i fokus. Den stilrene, skandinaviske stilen med lyst tre gir et lyst og trivelig miljø.

Store deler av området på Åsen eies av Smedvig, og det er spennende planer for videre utvikling.

Øyvind Våge (NIRAS) og Klaus Vikesdal Petersen (Smedvig) takker for godt samarbeid igjennom innflytningsfasen og ser frem til videre samarbeid i kommende prosjekter.
Øyvind Våge (NIRAS) og Klaus Vikesdal Petersen (Smedvig) takker for godt samarbeid igjennom innflytningsfasen og ser frem til videre samarbeid i kommende prosjekter.

"Det å være i et faglig fellesskap med andre aktører innen byggsektoren gir mange synergieffekter, hvor blant annet kunnskapsdeling, kompetanseutvikling og nettverksbygging kan trekkes frem som noen av fordelene," forteller Øyvind Våge, kontorleder NIRAS Stavanger

NIRAS’ fagpersoner i Stavanger dekker tverrfaglig prosjektstyring, prosjektledelse og rådgivning innen fagområder rettet mot bygg, infrastruktur og miljø.  Øyvind Våge har sett frem til å samle teamet i de nye lokalene, og understreker at dette ikke bare vil gagne kollegene, men også virke positivt for å tiltrekke seg talent til kontoret. Med en rekke spennende prosjekter og klienter, ser NIRAS et betydelig behov for å rekruttere nye medarbeidere i de kommende årene.

Stavanger Kontoret 2024 Nyt

Vil du vite mere?

Øyvind Våge

Øyvind Våge

Head of Department

Stavanger, Norway

+4799246843

Se også: