NIRAS inkluderer miljøfaget i BIM

Bilde Nyhetssak

Med FoU-støtte fra Skattefunn er NIRAS i gang med innovasjonsprosjektet «BIM i 6D». Formålet er en inkludering av miljøfaget i BIM.

15. mai, 2019

Med ambisiøse målsetninger for miljø og klima på nasjonalt og internasjonalt nivå stilles stadig høyere krav til måling og rapportering på disse fagområdene. I dag ser vi en tendens til at viktige rammer og beslutninger for et prosjekt blir satt allerede før miljø og klima inkluderes i prosessen. Sett fra et livsløpsperspektiv er det nettopp i tidlig fase det største potensialet for kutt av klimagasser ligger. NIRAS ønsker derfor å ta en ledende rolle i utviklingen av bruken av BIM, med mål om å sidestille miljø og klima med andre viktige faktorer for bærekraftig prosjektgjennomføring, slik som tekniske egenskaper, tid og økonomi. Vi ønsker at miljørådgiveren skal kunne sitte rundt bordet med oppdatert informasjon om hvilke miljøkonsekvenser, gode eller dårlige, løsningene som diskuteres har – før de tverrfaglige beslutningen er tatt og det er krevende å gjøre om. 

Dagens BIM-verktøy lar deg velge byggematerialer basert på tekniske egenskaper som for eksempel kvalitet, vekt og materiale i byggingen av en 3D-modell. NIRAS har allerede tatt i bruk Virtual Design & Construction (VDC) i gjennomføring av flere prosjekter, der tid (4D) og kostnad (5D) er tatt med som ytterlige to dimensjoner. For det har vi fått gode tilbakemeldinger av våre samarbeidspartnere.

«Nå ønsker vi å tilføye en sjette dimensjon ved å inkludere miljøfaget i BIM. Ved å benytte eksisterende informasjon, åpne standarder og utvikle prosessen og verktøy som kan støtte denne, kan vi ha kunnskapen om materialer og løsninger i miljø- og klimaperspektiv når vi har mulighet til å gjøre en forskjell i prosjektet – ikke etterpå» sier Janne Aas-Jakobsen , direktør for NIRAS Norge.

Bruk av åpne standarder gjør at verktøyet vil være tilgjengelig for alle prosjekter, uavhengig av prosjekteringsprogramvaren de andre fagene bruker. Resultatet blir en mer fremoverlent prosess der fagområdene miljø og klima sitter rundt bordet når de store beslutningene tas. På denne måten inntar fagområdet en proaktiv rolle i istedenfor den reaktive rollen som ofte er tilfellet i dag. FoU-prosjektet innoverer dermed på programvare i tillegg til prosess og forretningsmodell for tradisjonelt miljøarbeid.

Med FoU-støtte fra SkatteFUNN er NIRAS nå i gang med å se seg om etter mulige samarbeidspartnere både på byggherresiden innen både bygg og anleggssektoren, for å få gjennomført en pilot.  

Les også