group photo

NIRAS inn i styret til buildingSMART Norge

19. apr 2018

NIRAS Norge har gått inn i styret i buildingSMART Norge.
Bildet viser det nye styret, fra venstre: Øyvind Monrad-Krohn GK Gruppen, Osmund Skorge Statsbygg, Per Qvalben Nye Veier, Nestleder Jane Bordal Statens vegvesen, Tor Åsmund Evjen St. Olavs Hospital, Tor Åsmund Evjen St. Olavs Hospital, Janne Aas-Jakobsen Niras Norge AS, Styreleder Øyvind Skarholt Byggevareindustriens Forening. (Vegar Knotten var ikke til stede da bildet ble tatt.)

Direktør i NIRAS Norge, Janne Aas-Jakobsen, synes vervet er spennende og gleder seg til arbeidet.

- Vi ser frem til å jobbe videre for åpne internasjonale standarder som gjør det mulig å få til en tverrfaglig dataflyt mellom alle ledd og aktører i bygge- og anleggsprosesser, sier Aas-Jakobsen.
- Vi ser særlig frem til å arbeide med de store byggherrene innen anleggsektoren for å utvikle buildingSMART-arbeidet for infrastruktur.

Den nyvalgte styrelederen Øyvind Skarholt er også spent på arbeidet med en splitter ny strategisk plan. Les mer om saken her: Skarholt blir ny styreleder i Building Smart

Her finner du mer informasjon om buildingSMART Norge.