NIRAS leverer et solid 2020-resultat

Carsten Toft Boesen Ctb Annual Result 2020 1

I et år med Covid-19-pandemi og stor usikkerhet, ikke minst på internasjonale markeder, har NIRAS prestert svært godt. «Jeg vil gjerne uttrykke stor takknemlighet overfor kundene som har holdt hjulene gående, og stolthet overfor organisasjonen og de ansatte som raskt klarte å omstille seg til de nye arbeidsforholdene og evnet å holde motivasjonen oppe gjennom de mange månedene med sosial avstand», sier adm. direktør Carsten Toft Boesen.

19. mars, 2021

NIRAS kan se tilbake på et år med betydelig resultatvekst (EBITA), fra 72 millioner kroner i 2019 til 116 millioner kroner i 2020. Fremgangen skyldes en kombinasjon av økt produktivitet og en rekke besparelser som blant annet tilskrives Covid-19-pandemien. Inntektene faller litt, til 2,2 milliarder kroner, noe som gjenspeiler den generelle økonomiske nedgangen. Når man ser nærmere på enkeltsektorer, har nedgangen i hovedsak påvirket byggebransjen, industri og utviklingssamarbeid, mens infrastruktur, forsyning og miljø har opplevd vekst.

I mars 2020, da COVID-19-pandemien for alvor ble en realitet, kom næringslivet over hele verden under voldsomt press, og det var utsikt til et ekstremt vanskelig år. Usikkerheten var stor, men i dag er det en svært fornøyd administrerende direktør som ser tilbake på 2020.

Vi har gjort det bedre gjennom 2020 og koronakrisen enn jeg våget å håpe på. Vi har klart å omstille oss og vedlikeholde produksjonen, vunnet nye oppgaver og spart mange kostnader – dette er blant annet fordi vi har reist vesentlig mindre enn vanlig. Faktisk opplever jeg at vi har kommet nærmere på kundene våre, selv om samarbeidet først og fremst har foregått virtuelt. Det klarte vi heldigvis å gire oss til, og kundene har reagert raskt, omstilt seg og holdt hjulene i gang. Derfor står vi i dag på et økonomisk fornuftig sted, og langt bedre enn scenariene vi fryktet da alt rammet oss for et år siden», sier administrerende direktør Carsten Toft Boesen, som samtidig uttrykker stor anerkjennelse av de ansattes mange desentraliserte initiativer til organisering av virtuelle og sosiale aktiviteter for å opprettholde godt samarbeid og nærhet til kolleger.

Internasjonal virksomhet i utvikling

Før koronasituasjonen hadde NIRAS et sterkt fokus på å utvikle den internasjonale virksomheten blant annet på de norske og svenske markedene, samt oppkjøp av industri- og bistandsrådgivere i Storbritannia og Nederland. Til tross for begrensede reisemuligheter har både norsk og svensk næringsliv opplevd vekst og økt fortjeneste. Utviklingsbistand og Food & Beverage er de to områdene som har blitt mest utfordret av koronapandemien, som følge av både sterkt vikende avsetningsmuligheter og relaterte kanselleringer av prosjekter samt manglende reise- og dermed iverksettelsesmuligheter.

Høy etterspørsel på bærekraftige løsninger

Året 2020 har budt på høy etterspørsel på bærekraftige og digitale løsninger, og det har resultert i en rekke nye, markante prosjekter. Blant annet et vannsparingsprosjekt for Carlsbergbryggeriet i Fredericia, bygging av en karbonnøytral fabrikk for et ledende juicemerke i Holland, en havvindmøllepark i Vietnam med vurdering av miljømessige og sosiale konsekvenser, gjenvinning av byggematerialer i sirkulære byggeprosjekter i forbindelse med oppføringen av et nytt, svanemerket barnehus, samt prosjekter der NIRAS' digitale bærekraftverktøy skaper åpenhet i beslutninger og konkrete tiltak.

«Vår oppgave er å levere bærekraftige løsninger til kundene våre, og vårt primære bidrag til FNs verdensmål er forankret i de mange prosjektene der vi leverer bærekraftige løsninger sammen med våre kunder og partnere. Men vi har selvfølgelig også et ansvar for å minimere utslippene våre selv og maksimere bidraget vårt til bærekraft. Derfor jobber vi strukturert med utvalgte verdensmål for å redusere klimaavtrykket ved kjøpene våre, redusere karbonutslippen og sikre en sunn og attraktiv arbeidsplass», sier Carsten Toft Boesen, og fortsetter:

«I den forbindelse har korona faktisk generert viktig læring som vi tar med oss. Vi har lært at vi ikke trenger å reise så mye som vi trodde, og at hjemmearbeid er mer produktiv enn forventet. Et fortsatt betydelig nivå av virtuelle møter og flere hjemmearbeidsdager enn før koronaen vil redusere NIRAS’ CO2-utslipp og kan også bidra til økt work-life-balanse og produktivitet ved å redusere omfanget av ineffektiv transporttid.

Forventninger til vekst i 2021

Strategien for de kommende årene byr på planer for videre vekst, blant annet på de norske og svenske markedene. NIRAS forventer stadig økende etterspørsel på digitale løsninger, et område som sammen med bærekraft forventes å fylle ordrebøkene i 2021.       

«Vi er ganske håpefulle når vi ser inn i 2021, der ordrebeholdningen vår ser fornuftig ut. Ikke minst innen infrastruktur, klima, forsyning og miljø, og det går også fortsatt ganske bra for store deler av eiendomsmarkedet og dermed byggebransjen. Det smitter positivt av på hele rådgiverbransjen og dermed på NIRAS. Vi opplever også at det blir betydelig investert i Pharma, der vi med vår industrikunnskap og erfaring har vunnet en rekke prosjekter. Og med vårt nylige oppkjøp av AlfaNordic blir vi en enda sterkere aktør på Life Science-markedet», sier konsernsjef Carsten Toft Boesen.

2021 07 16 11 26 38 Window

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Les også