Bli med på teamet som former fremtiden for offshore vind!

Offshore Wind Wave

NIRAS jobber globalt som rådgiver innen havvind, et fagområde med stort fokus og utvikling i årene som kommer. Derfor søker vi en engasjert og erfaren prosjektleder med hovedansvar for miljøkonsekvensvurderinger innen havvind. 

7. mars, 2023

Tittel: Project Lead - EIA 
Arbeidssted: Oslo
Stilling: Fast
Omfang: Fulltid
Tiltredelse: Snarest
Søknadsfrist: 19.03

Klikk her for å søke

Stillingen vil spille en nøkkelrolle i å videreutvikle og lede konsesjonsarbeidet i prosjekter innen offshore vind, og vi søker deg som deler vår lidenskap og entusiasme for dette området. Du vil sammen med bransjeeksperter innen havvind ha hovedansvar for å drive prosjekter fra start til ferdigstillelse. 

Ansvarsområder   

Som prosjektleder vil du ha ansvaret for prosjekt-, og prosessledelse, samt tilhørende ressursstyring innen miljøvurderinger. Du kommer til å jobbe tett sammen med markedsdirektør, ledende eksperter og prosjektledere med liknende stillinger i Danmark, Sverige og England. 

Dine oppgaver vil primært være:

  • Koordinere og styre komplekse tidsplaner og budsjetter for offshore vindprosjekter 

  • Samarbeide med et internasjonalt team av prosjektledere og eksperter for å utvikle innovative løsninger for bærekraftig utvikling innenfor offshore vind 

  • Lede EIA-prosessen og sikre at alle miljø- og regulatoriske krav blir oppfylt  

  • Bygge relasjoner og samarbeide med en rekke interessenter for å sikre suksess for prosjektene  

  • Utarbeide miljøkonsekvensrapporter  

Erfaring og kompetanse

I rollen vil det være nødvendig med høyere utdannelse på, masternivå. Vi ser etter en kollega med solid og relevant erfaring som ingeniør, biolog, prosjektleder eller lignende og minst fem til ti års erfaring særlig med konsekvensutredninger (EIA) av energianlegg. Det er i tillegg positivt med erfaring fra det marine miljø.   

Det er avgjørende at du har gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Rollen kommer til å ha tett samarbeid med våre kontorer i Sverige, Danmark og England. Kunnskap i andre europeiske språk og internasjonal erfaring ser vi på som positivt.  

 

Du må ha kompetanse og erfaring med norske konsesjons- og søknadsprosesser, gjerne innen vind og offshore, samt forståelse for relevante parters roller, ansvar og interessefelt. 

Eivind Bøe, direktør for marked og utvikling

Personlige egenskaper   

For å lykkes tror vi det er viktig at du er strukturert og kvalitetsbevisst. Vi bygger nå et sterkt team i Norge og du vil oppleve at det er stor plass til å forme rollen. Hvis du er nysgjerrig på nye løsninger bør du derfor være selvgående og glad å finne ut mye på egenhånd.    

Du kommer til å ha ansvar for å koordinere, sette sammen og lede ekspert-team, så din evne til å planlegge, inspirere og oppnå resultater gjennom andre vil være sentral. Grunnleggende viktig er også dine evner til å få til godt og effektivt samarbeid på tvers av team og organisasjoner.  

 

Vi tilbyr   

NIRAS er et dynamisk internasjonalt selskap i vekst, med klare ambisjoner om at våre tverrfaglige rådgivertjenester skal bidra til FNs bærekraftsmål.   

Det vil være et stort fokus på utvikling av havvind i Norge de neste årene, der NIRAS i dag er en av de store aktørene internasjonalt. Dette gjør oss til en spennende rådgiver, som skal ta en aktiv del av utviklingen også i Norge.   

NIRAS har blant annet besluttet å øke sitt bidrag til den grønne energiomstillingen i initiativet GREENsition. I løpet av de neste ti årene vil hele 13 prosent av vårt årlige overskudd bli re-investert i selskapet. Og i din rolle vil du få en unik mulighet til å bidra og påvirke på dette området.   

Stillingen vil gi stor grad av fleksibilitet med tanke på arbeidstid og -sted, og det vil blant annet kunne tilrettelegges for noe hjemmekontor.   

Vi har et velfungerende, uformelt og utviklende arbeidsmiljø, hvor vi legger vekt på lagånd, åpenhet og god kommunikasjon. Vi tilbyr deg en utfordrende jobb med gode ansettelsesforhold, inkl. gode pensjonsavtaler, personalforsikring, personalgoder og sosiale aktiviteter.   


Søknadsinformasjon   

Jefferson Wells samarbeider med NIRAS i rekrutteringsprosessen og de håndterer alle henvendelser på vegne av selskapet. Registrer din CV og søk på stillingen med søknadstekst på www.jeffersonwells.no. Merk! søknader behandles fortløpende.