NIRAS Sverige investerer stort i eget Geoprobe® utstyr

Niras Geoprobe NS 08320 1920 Photo Jon Nordahl

I over 10 år har NIRAS tilbudt Geoprobe®-tjenester i Sverige, men med primært danske ressurser. For å øke tilstedeværelsen og leveringssikkerheten i hele Skandinavia, har NIRAS Sverige nå gått til innkjøp av eget Geoprobe® utstyr.

8. november, 2023

Som en del av en ambisiøs fremtidsplan for miljøarbeidet i Sverige, har NIRAS Sverige gått til innkjøp av Geoprobe®-utstyr, et lite kjøretøy på larveføtter som brukes til å måle forurensningsnivået i jorden på dybder ned til 50 meter under bakken. Den mobile boreriggen har laboratorieutstyr til on-site-analyse og kan ut over jordprøver også ta ut forurensningsprøver av vann og poreluft.

Ifølge Tomas Hjorth, Vice President for NIRAS sin miljøavdeling i Sverige, skjer denne investeringen for å imøtekomme industriens stigende etterspørsel etter flere nøyaktige og dynamiske prøveuttakinger. Prosjekttypen er dog ikke ny for NIRAS, som i mer enn 10 år har gjort disse undersøkelsene i Sverige, men med utstyr og bemanning fra Danmark.

"Fremover unngår vi å transportere det omfattende utstyret fra Danmark, og vil kunne tilby en mer smidig og fleksibel tjeneste til våre skandinaviske kunder," sier Tomas Hjorth, som hittil også har ansatt en erfaren miljøteknikker for det nye utstyret og har planer om å utvide teamet av teknikere i fremtiden. Inntil videre vil arbeidet imidlertid bli utført i samarbeid med danskene.

Sikrer feltdata av høy kvalitet

NIRAS kan levere forurensningsundersøkelser av høyeste kvalitet og med gjennomtestede teknikker og metoder med Geoprobe®. Med den nye satsningen håper NIRAS på å kunne levere tilbud på flere store prosjekter i forurensede områder, hvor det er behov for mer detaljerte undersøkelser. «Det kan både bære oppgaver hvor NIRAS utfører hele prosjektet, men også prosjekter hvor NIRAS kommer inn som underrådgiver på en spesifikk del,» forklarer Tomas Hjorth.

Fire grunner til å få NIRAS til å foreta din miljøundersøkelse med Geoprobe®:

  1. Den selvkjørende boreriggen er fleksibel og kan raskt gjøres klar til å gå i jorden

  2. Boreriggen er relativt liten, og derfor kan vi også komme til i trange områder

  3. Rask og presis informasjon om geologi og forurensningsutbredelse. Mulighet for realtidvisning hos kunden av operatørens skjermbilde fra våre mobile laboratorium via internettilkobling.

  4. 20 års erfaring med prøveuttakingskonseptet

 

Vil du vite mer?

Kontakt vår ekspert i Sverige

Tomas Hjorth

Tomas Hjorth

Vice President

Stockholm, Sweden

+46 8 545 533 05