The Lake Maridalsvannet in Oslo seen from above
Oslos drikkevann hentes fra nærliggende Maridalsvannet og Elvåga. Herfra henter Oslo kommune hvert år omtrent 100 millioner kubikkmeter til byens drikkevannsforsyning. Foto: Wilhelm Joys Andersen
nyhet

Oslos vannforsyning går på nett for å redusere høyt vanntap

En ny og høyteknologisk, nettbasert modell over hele Oslos vannforsyning skal bidra til å redusere et høyt lekkasjenivå og løse en alvorlig vannutfordring som truer den norske hovedstadens forsyning av drikkevann i fremtiden.

02. nov 2018

I Oslo blir 35 prosent av det rene drikkevannet tapt på veien fra vannverk til vannkran. Store mengder drikkevann lekker ut gjennom utettheter i ledningsnettet, og hittil har det vært lite oppmerksomhet rundt vanntap i Norge.

Men nå har Oslo vann og avløpsetat, som er ansvarlig for vannforsyningen i den norske hovedstaden, lagd en ambisiøs plan for, hvordan vanntapet skal reduseres, for deretter sikre forsyning av rent drikkevann til Oslo også i fremtiden.

ʺVi trenger et faktabasert beslutningsverktøy som kan bidra til å lokalisere og eliminere svakheter i systemet vårt. For å kunne handle proaktivt og hele tiden optimalisere driften, må vi ha oversikt over forholdene i ledningsnettet og analysere konsekvensen av forskjellige tiltak før vi iverksetter dem. Digitalisering og kunnskap blir nøkkelen til denne nødvendige effektiviseringen,ʺ sier Chetan Hathi, som er prosjektleder hos Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

Sanntidsoversikt over 1 550 kilometer vannledning

Frem til 2022 vil Oslo kommune gjennomføre en femtrinnsplan for lekkasjereduksjon. Planen omfatter å innføre en standardmetode for å beregne vanntap, dele opp ledningsnettet i mindre soner, styre og optimalisere trykket i ledningsnettet samt styrke nøkkeltallsanalyser og rapportering.

Målet er å få lekkasjenivået i Oslo ned til 20 prosent innen 2030. En sentral brikke i denne femtrinnsplanen er å etablere en avansert nettbasert modell over hele forsyningsnettverket, som omfatter hele 1 550 kilometer med vannledninger. Dette gir vann og avløpsetaten en sanntidsoversikt over vannstrømmene gjennom hele forsyningssystemet og trykket i ledningene.

Slik vil etaten kunne finne lekkasjer tidlig ved å se på vannmengder, retning på vannstrømmen og variasjoner i vanntrykket. Samtidig vil modellen også gjøre det mulig å overvåke nøkkeltall og dermed forbedre kunnskapen som gjør det mulig å nå målet om å begrense vanntapet.

Vannutfordring

Oslo er en by i vekst. For øyeblikket skal ca. 700 000 innbyggere forsynes med rent drikkevann. Men i fremtiden forventer kommunen å måtte levere vann til hele 900 000 innbyggere.

Oslos drikkevann hentes fra nærliggende Maridalsvannet og Elvåga. Herfra henter Oslo kommune hvert år omtrent 100 millioner kubikkmeter til byens drikkevannsforsyning. Men kommunen har i en årrekke ønsket seg en ny drikkevannskilde. Variabel drikkevannskvalitet kan til tider true forsyningssikkerheten, og blir det tørke i to eller flere år i strekk, kan det oppstå mangel på drikkevann fra de to kildene. I tillegg kommer det økte vannbehovet som følger av befolkningsveksten.

Det er derfor behov for å tenke nytt for å sikre hovedstadens drikkevann også for fremtiden. Men nye vannkilder for å forsyne nærmere én million mennesker dukker ikke opp over natten. Derfor kan svaret være å redusere andelen av drikkevannet som går tapt gjennom lekkasjer – her er det nemlig rundt regnet 35 millioner kubikkmeter rent drikkevann å hente årlig – eller vel en tredjedel av byens nåværende vannbehov.

Bransjeledende teknologi

Å få kontroll på vanntapet i Oslo er imidlertid ikke nok for å sikre fremtidens vannforsyning. Men det kan tjene som en midlertidig løsning, til Oslo kommune har sikret en ny kilde til å forsyne byen med. Det sier Gitte Marlene Jansen, som er prosjektleder hos NIRAS.

Sammen med danske og norske spesialister fra NIRAS jobber hun nå tett med Oslo kommune for å etablere ny avansert teknologi, som skal bidra til å optimalisere forsyningsforholdene og finne ut hvor i det 57 år gamle drikkevannssystemet vannet lekker ut.

Som rådgiver for vann og avløpsetaten i Oslo kommune skal NIRAS nemlig etablere nettmodellsystemet Aquis – som skal dekke hele forsyningsnettets vannledninger. I tillegg til Aquis skal også nøkkeltallsverktøyet HOMIS, som er utviklet av NIRAS, implementeres. Når grunnsystemet er konfigurert skal teamet med rådgivere gi etatens teknikere opplæring, slik at de selv kan betjene systemet i tiden fremover.

ʺDet er ikke bare en prosjektleveranse og så videre til neste oppgave. Det er snakk om et lengre samarbeid, der vi over en periode på fire år skal hjelpe Oslo kommune med å komme et skritt nærmere en bærekraftig og fremtidssikker vannforsyning. Kunden har ambisiøse mål og har valgt å investere både tid, penger og ressurser – og vi har de verktøyene og den kompetansen som trengs. Det synes jeg er veldig spennende,ʺ sier prosjektleder Gitte Marlene Jansen.

Oslo er en by i vekst. I fremtiden forventer kommunen å måtte levere vann til hele 900 000 innbyggere.