AF Gruppen – Miljøsaneringsbeskrivelse Lagårdsveien 115

Lagårdsveien 115 er i dag omformet til et flott leilighetshotell. I utgangspunktet var det et noe nedslitt tegl/betongbygg, samt en trevilla. Byggene var bygd i en tid da mange ulike materialer og stoff ble benyttet, og måtte derfor undersøkes grundig.

Utfordringen

Byggene i Lagårdsveien 115 skulle strippes helt ned til konstruksjonene, og bygges helt om. Tek 10 og Byggesakforskriften krever at det skal gjøres en grundig miljøkartlegging av slike renoveringsprosjekter. Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan skal foreligge i prosjektet og kunne framvises ved et eventuelt tilsyn.

Løsningen

NIRAS legger vekt på at miljøsaneringsbeskrivelsen skal være et godt hjelpemiddel for de som skal rive, slik at formålet i regelverket oppfylles: å hindre at farlige stoffer kommer på avveie, og at det blir kildesortert skikkelig. Samtidig er det viktig at løsningene er gjenomførbart, både praktisk og økonomisk.

Prosjektet i Lagårdsveien er i tiltaksklasse 3 for Miljøsanering. smi energi & miljø har sentral godkjenning for denne tiltaksklassen.

Det var den beste og mest oversiktlige miljøsaneringsbeskrivelse jeg har sett!

Dag Inge Slettebø, Sørvest Betongsaging AS