Building from outside

Anker Hotel og Studentboliger, Oslo

Rehabilitering og tilbygg

Rehabilitering og tilbygg av ca. 400 studenthybler, for Anker Studentboliger

Rehabilitering og tilbygg av hotell med ca. 120 rom.

Samlet prosjektkostnad ca. 460.000.000 kroner.Oslo Prosjektadministrasjon var byggherrombud for begge ombyggingene.