3D model of a brown house

Betonmast Østfold AS bygger BREEAM

Utfordringen

Østfold fylkeskommune bygger nytt undervisningsbygg til Allmennpraktisk linje på Mysen vgs som skal få karakteren BREEAM Good. Hovedentreprenør er Betonmast Østfold AS. BREEAM-sertifisering er ennå nytt i Norge, og prosjektgruppa og NIRAS sin revisor var enig om at her lærer vi alle!

Løsningen

Bygget er nå i ferd med å ta form, med gode løsninger både på materialvalg og energi. Læringsprosessen for revisor og BREEAM-personell i prosjektgruppa kommer til å fortsette ennå en stund. Nettopp derfor er dette et prosjekt som både gir et godt bygg for framtida, og også inspirasjon og ny kunnskap til de som er med og bygger.