Forum for Energiledelse og EOS

NIRAS Norge driver i Stavanger ett forum for Energiledelse og Energioppfølgingssystem (EOS). Forumets mål er å øke kompetansen og interessen for disse temaene. Forumet er gratis og drevet av medlemmene.

Utfordringen

EOS er systemer som muliggjør enkel oppfølging og analyse av energiforbruket på bygninger og tekniske systemer. Energiledelse er systematisk arbeid for å øke energieffektiviteten til eiendommer og organisasjoner. Mange aktører går til anskaffelse av EOS, ofte som følge av krav til dette for å få støtte fra Enova, uten å oppleve redusert energiforbruk som en følge av dette. Årsaken er ofte manglende kompetanse innenfor både EOS og energiledelse.

Energioppfølgingssystem og energiledelse er i utgangspunktet energibesparende og lønnsomme tiltak som gir økt kontroll over bygninger og de tilkoblete tekniske systemene, men det krever kompetanse og engasjement for å oppnå de beste resultatene

Løsningen

NIRAS Norge samler flere ganger i året aktører i regionen for å dele kunnskap og erfaringer seg imellom. Aktørene er både eiendomsforvaltere, rådgivere og andre. Møtene har stort fokus på medlemsdeltakelse, erfaringsdeling og nettverksbygging, og mye tid blir satt av til gruppediskusjoner. Medlemmene er alt fra kommuner og fylkeskommuner, til universitet og eiendomsselskap.