Gimle Terrasse

Gimle Terrasse

Gimle Terrasse Sameie ligger på Tårnåsen i Oppegård kommune og består av to store Selvågblokker fra 1970 med 150 leiligheter og tilhørende garasjeanlegg. Det ble gjennomført rehabilitering av fasader med betongrehabilitering, utbedring av vannlekkasjer, samt utvendig overflatebehandling.

Arbeidet vil ble igangsatt våren 2016, og det var 8 måneders byggetid. Oslo Prosjektadministrasjon as hadde prosjekt- og byggeledelse.