God avfallsinformasjon til dem som er nye i Norge

Fagavdelingen for renovasjon i Stavanger kommune ønsker å sørge for at alle som kommer til Stavanger får oversikt over hvilke tilbud de har for å bli kvitt avfallet sitt.

Utfordringen

For innvandrere kan det være vanskelig å nyttiggjøre seg all informasjon kommunen gir om avfallsløsninger for husholdninger.

Løsningen

Sammen med fagavdelingen for renovasjon i Stavanger kommune utarbeidet NIRAS et undervisningsopplegg for Johannes læringssenters introduksjonsprogram.

Det er i denne sammenheng viktig å snakke et «språk» som alle forstår. Tilbakemeldinger fra Johannes Læringssenter tyder på at SMI har truffet den rette tonen

Rudolf Meissner, fagsjef for renovasjon i Stavanger kommune