Two workers sitting by a desk in a control room
Foto: Shutterstock

Implementering av Aquis Operation i Oslo

Evalueringen av pilotprosjektet Aquis Skullerud var vellykket. Oslo VAV får nå Aquis implementert for resten av byen.

 

I løpet av 2014-2015 har Oslo VAV gjennom et pilotprosjekt anskaffet og implementert det online simuleringsverktøyet AQUIS Operation, for sanntids simulering av driftsparametere i vanndistribusjonssystemet i Skullerud-sonen. Pilotprosjektet er avsluttet og det er gjennomført en evaluering av erfaringene med pilotinstallasjonen. Evalueringen viste at anskaffelsen av Aquis var hensiktsmessig for Oslo VAV i arbeidet med å forbedre driften av vannforsyningen og redusere lekkasjene. Derfor implementeres nå system for hele Oslo og NIRAS er tildelt kontrakten for gjennomføringen.

 

Prosjektet er delt inn i seks faser:

                          Fase 1 – Levering av online system

                          Fase 2 – Verifisering, kalibrering og tilpasning

                          Fase 3 – Anvendelse

                          Fase 4 – Utdannelse og opplæring

                          Fase 5 – Plan for utvikling

                          Fase 6 – Levering og implementering av tilleggsmoduler

 

Prosjektet varer fra 2018 til 2021 med mulighet for forlengelse av enkelte tjenester.

 

NIRAS er partner med Schneider Electrics, utvikler av Aquis. Vi kan tilby:

·       Implementering av Aquis operation – online og offline

·       Service og support

·       Beregninger og forvaltning av modellen

Vi har lang og bred erfaring innen Aquis med mange spesialister og medarbeidere som sitter til daglig med Aquis.

 

Ta kontakt for mer informasjon, vi kan også tilby demonstrasjon av programvaren.