ipark building with three people outside

Ipark – Miljøstyring og Miljørapportering

Utfordringen

Ipark – innovasjonspark Stavanger er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med 150 bedrifter, og ca 1 200 ansatte. Ipark Eiendom AS er et lokalt eiendomsselskap som eier et attraktivt tomteområde på ca 120 mål med med 8 bygg på til sammen ca. 40.000 kvadratmeter.

Ipark ønsker en klar miljøprofil og høy miljøstandard. Det skal ligge til rette for at leietakerne kan ha en miljøvennlig hverdag. Leietakerne skal også ha tilgang til inndata for egne miljøstyringssystemer.

Løsningen

Gjennom rådgivning og årlig rapportering har NIRAS bidratt til å heve miljøstandarden og synliggjøre miljøprofilen til Ipark. Det er gjennomført en rekke tiltak og eksempler på dette er energieffektivisering av bygningene og oppvarming og kjøling basert på fornybar energi. Leietakerne har gode muligheter for kildesortering. Det er god tilrettelegging for syklister og bevisst strategi for skånsom bruk av trådløse nettverk.