Itella Logistics, Ski

Itella Logistics, Ski

Nybygg lager og lagerhotell. Byggherre: Itella Logistics

Prosjektkostnad: 85.000.000 kroner. Størrelse: 6.000 m2

Oslo Prosjektadministrasjon var engasjert som prosjekt- og byggeledere.