dirt road with cranes at the end
Foto: Nye Veier

Klimagassbudsjetter for Nye Veier

NIRAS utarbeider klimagassbudsjetter for Nye Veiers anleggsprosjekter.

 NIRAS har utviklet en modell som beregner klimagassutslipp knyttet til både byggefase og drift i 40 år for en planlagt veistrekning, basert på energiforbruk, benyttede materialer og utslippsfaktorer.

Modellen og en resultatrapport som beskriver mulige utslippsreduserende tiltak brukes som underlag for å nå offentlige målsetninger om redusert klimagassutslipp fra bygging og drift av vei. Modellen gir en oversikt over hvor og når klimagassutslippene skjer, samt en oversikt over direkte og indirekte utslipp.

Klimagassbudsjettene brukes av Nye Veier bl.a. som en del av beslutningsgrunnlaget i planleggingen av veiprosjektene. Modellen og rapportene brukes også av entreprenørene i veiprosjektene og kan oppdateres fortløpende for å dokumentere prosjektenes klimagassutslipp.