3D model of tall buildings

Kruse Smith – Kanalsletta – BREEAM-NOR Rådgiver

Utfordringen

Kanalsletta bygg A og B har et samlet areal på 14.000m², og ble besluttet BREEAM-sertifisert våren 2011. NIRAS kom inn i prosjektet sommeren 2012 for å bistå Kruse Smith i arbeidet fram mot sertifikat.

Løsningen

Arbeidet har bestått i preanalyse, bistå rådgivere og entreprenører med samsvarsvurderinger, samt kontakt med produsenter, leverandører, revisor og sertifiseringsinstansen NGBC. Dette innebærer målrettet oppfølging mot entreprenør, rådgivere, produsenter og leverandører for å jobbe frem samsvar og riktig dokumentasjon.