CO2 written in the sky

Lier kommunes klimaavtrykk

NIRAS beregner klimaavtrykket til Lier kommune for årene 2017, 2018 og 2019.

NIRAS beregner Lier kommunes klimaavtrykk for årene 2017, 2018 og 2019.

Det utarbeides årlige klimagassregnskap for Lier kommunens drift for scope 1, 2 og 3, som til sammen gir kommunens klimaavtrykk. Scope 1 er kommunens direkte utslipp, scope 2 er kommunens  utslipp knyttet til energiforbruk i form av elektrisitet og fjernvarme og scope 3 er kommunens indirekte utslipp knyttet til alle andre innkjøp av varer og tjenester.