Lier kommunes klimaavtrykk

Co2

NIRAS beregner klimaavtrykket til Lier kommune for årene 2017, 2018 og 2019.

23. mai, 2019
  • SDG: #7, #13
  • Sektorer: Miljø
  • Land: Norge
  • Klient: Lier kommune

NIRAS beregner Lier kommunes klimaavtrykk for årene 2017, 2018 og 2019.

Det utarbeides årlige klimagassregnskap for Lier kommunens drift for scope 1, 2 og 3, som til sammen gir kommunens klimaavtrykk. Scope 1 er kommunens direkte utslipp, scope 2 er kommunens  utslipp knyttet til energiforbruk i form av elektrisitet og fjernvarme og scope 3 er kommunens indirekte utslipp knyttet til alle andre innkjøp av varer og tjenester.

Vil du vite mer?

Ragnhild Stamer Ekerholt

Ragnhild Stamer Ekerholt

Sustainability advisor

Oslo, Norway

+4792872660

Flere løsninger innen samme sektor