Road outside building

Lodalen Administrasjonsbygg - Dyvekes vei 2

Lodalen Administrasjonsbygg - Dyvekes vei 2

Ombygging av 2000m2 kontorer for ROM Eiendom inkl. ny heissjakt, delvis nye fasader, nye tekniske anlegg.

Budsjett 58.mill. Oslo Prosjektadministrasjon var engasjert som prosjekt- og byggeleder.