Black building seen from parking area

Måltidets Hus – Effektivisering av Ventilasjonsanlegg

Oppdraget

Måltidets Hus er et eget bransjesenter i Ipark Stavanger og er et samlingssted for mat- og måltidsnæringen med Norges fremste miljø innen forskning, analyse, produktutvikling, og nettverksbygging. Bygget er 8 000 kvadratmeter og inneholder blant annet kjøkken, kantine, forsøksanlegg, laboratorier, auditorium og kontorer. På oppdrag fra Måltidets Hus Eiendom har NIRAS prosjektert tiltak for energieffektivisering og forbedring av komfort for ventilasjonsanlegg.

Løsningen

Tiltakene har i hovedsak gått ut på soneinndeling og bedre temperaturstyring av tilluft og spjeld for variable luftmengder. Aktivitet i soner detekteres med bevegelsessensorer, og det er derfor ikke behov for overtidsur eller manuell styring. Energitiltakene er lønnsomme og har en inntjeningstid på ca. 2 år. Tiltakene er beregnet å spare ca. 240 000 kWh pr. år, og så langt viser erfaringer fra driften at beregningene stemmer godt med virkeligheten.

"Oppgraderingen av ventilasjonsanleggene er en del av vår satsing på energieffektivisering i Innovasjonspark Stavanger. Det er lønnsomme tiltak som kommer våre leietakere til gode."

- Driftssjef Lasse Haaland, Ipark Eiendom