Dark green school seen from outside

Madlavoll Skole – Miljøsaneringsbeskrivelse

Utfordringen

Ved ombygging av Madlavoll skole var det krav om miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan for byggeavfallet som oppstår under rehabiliteringen. Miljøkartlegging, miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan skal foreligge i prosjektet og kunne framvises ved et eventuelt tilsyn. Denne jobben må utføres av kvalifisert personell.

Løsning

På vegne av oppdragsgiver Stavanger Eiendomsdrift utarbeidet NIRASmiljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan i henhold til forskriftenes formål om riktig håndtering av byggeavfall.

"Veldig fornøyd med rådgivertjenesten. Smi energi & miljø gir rask respons på våre forespørsler."

- Kirsti Steine-Aase, prosjektleder Stavanger Kommune