Midtstranda

Midtstranda

Midtstranda-området i Hamar ble utviklet i takt med at Hamar er en av de raskest voksende byer på Østlandet. Området er under regulering og skal fungere som en handelsportal mellom E6 og Hamar. Oslo Prosjektadministrasjon as var engasjert som prosjektleder for en grunneier som skulle utvikle sin tomt på 12 mål. Vi har gjennomført en rehabilitering av gamle verkstedlokaler til forretningsformål. Påbegynt i 2016 og avsluttet i 2018.