Miljoeringen brand

Miljøringen – Faglig Nettverk Forurenset Grunn og Sedimenter

Sekretariatet utfører blant annet alt praktisk arbeid omkring Miljøringens konferanser og kurs og har den løpende dialogen med medlemmene.

NIRAS har i flere år driftet sekretariatet for Miljøringen. Sekretariatet utfører blant annet alt praktisk arbeid omkring Miljøringens konferanser og kurs og har den løpende dialogen med medlemmene.

Miljøringen er et forum for:

  • eiere av forurenset grunn og sedimenter
  • myndigheter som legger rammebetingelser
  • FoU-institusjoner og rådgivningsfirmaer som arbeider med problemløsning
  • leverandører og entreprenører som bidrar til tekniske løsninger på problemer

For Miljøringens hjemmeside, klikk her.