Nøyaktige 3D-modeller gir bedre bygge- og anleggsprosjekter

Bannerfoto

En detaljert «Reality Model» kan forbedre og effektivisere for eksempel vedlikeholdet av en bro gjennom hele dens levetid. Modellen skaper samtidig en felles referanseramme for alle parter i et prosjekt.

10. juli, 2021
  • Sektorer: Infrastruktur, Data & Digitalisering
  • Land: Danmark

Ved hjelp av et stort antall bilder, som blir kombinert og analysert ved hjelp av terrestrisk fotogrammetri, kan det etableres en nøyaktig 3D-modell av for eksempel en bro. Modellen viser broens geometriske utforming og kan samtidig inneholde store mengder data om broens egenskaper og funksjoner. Gjelder det for eksempel vedlikehold av broen, kan 3D-modellen sikre byggbarhet og forenkle dialogen mellom alle interessenter som er involvert i prosjektet. 

Mer kvalitet og lavere kostnader 

Å etablere og bruke en «Reality Model» skaper verdi innenfor både kommunikasjon, arbeidsprosesser, informasjonstilgang og ved fastsettelse av løsningskonsept og design. Reality Modelling kan brukes til mange andre formål innenfor bygg, infrastruktur og industri enn bare vedlikehold av broer som i eksemplet. Metoden kan optimalisere og effektivisere arbeidet, og den er generelt sett med på å sikre kvalitet og redusere de kostnadene som er forbundet med f.eks. en bro i hele dens livssyklus. 

Med en detaljert modell som alle parter enkelt har tilgang til, kan flere ting for eksempel ordnes direkte fra kontoret. Det sparer reisekostnader til og fra broen. Dessuten minimerer en detaljert modell risikoen for feilkommunikasjon. 

Felles referanseramme 

En 3D-modell er sammenlignet med en tegning lett å forstå og forholde seg til for både fagfolk og legfolk. Ved etablering av en 3D-modell av de eksisterende forholdene skapes det en felles referanseramme som alle parter kan forholde seg til. Den felles referanserammen er viktig i alle faser av et byggverks livssyklus. Modellen kan brukes fra starten av, der en aktivitet planlegges, når prosjekteringen uføres og i forbindelse med at data avleveres til driften. 

I den daglige driften av den enkelte broen kan man raskt forholde seg til konkrete oppgaver som skal uføres eller følges opp. Ved renoveringsoppgaver vil 3D-modellen for eksempel kunne brukes i forbindelse med løsning av tvilsspørsmål og på den måten understøtte en rask avklaring. 

Lett tilgang til data 

Bruken av modellen intensiveres ved prosjektering, der dialogen om aktiviteter på broen er størst. Her kan man bruke modellen i forbindelse med gransking, planlegging, registrering og formidling. Alle prosjektdeltagere vil ha mulighet til å holde seg oppdatert om forskjellige aktiviteter på broen via mobiltilgang til Reality-modellen. 

Modellen kan f.eks. deles med prosjektdeltagerne i en nettleser, og den tverrfaglige koordineringen kan skje enkelt og informativt ved bruk av f.eks. Revizto. 

NIRAS har en gjennomarbeidet metode for bruk av Reality Modelling. Kontakt oss for å få vite mer om metoden. 

Hvor mye koster det? 

  • For å skape en Reality Model må man ta bilder av broen. De kan tas fra bakken og eventuelt suppleres med bilder fra luften ved hjelp av en drone. 
  • Deretter må bildene bearbeides i spesialprogramvare, der modellen deretter foreligger. Tiden til datainnsamling og databehandling avhenger av konstruksjonens fysiske utforming og omfang, detaljeringsgraden av modellen og den ønskede nøyaktigheten. 
  • Detaljeringsgraden for et gitt utsnitt av broen økes bl.a. ved å ta flere bilder fra en kortere avstand og fra forskjellige vinkler. 
  • Prisen er derfor tilpasset etter oppgavens omfang. Ta personlig kontakt for et overslag på en gitt oppgave. 
  • Reality Modelling kan brukes innenfor mange fag og til mange formål. 

Kontakt

Thomas Lundsgaard

Thomas Lundsgaard

Expertise Director

Allerød, Denmark

+45 6039 4421

Morten M. K. Sørensen

Morten M. K. Sørensen

Expertise Director

Allerød, Denmark

+45 4072 8868

Se også: