Map with yellow and green colours

Nore Sunde

Utfordringen

Øgreid Eiendom og Østerhus utvikler gjennom selskapet Nore Sunde utviklingsselskap AS et område på Nore Sunde til boligområde.

Løsningen

NIRAS har jobbet med å kartlegge energisituasjonen og gitt innspill til reguleringsarbeidet på feltet energi. Det er gjort tekniske og økonomiske vurderinger mellom å løse varmebehovet sentralt i felles energisentral, eller distribuert på det enkelte bygg. Det er vurdert å være betydelige fordeler med å løse oppvarmingsbehovet for området med sentral produksjon av varme som distribueres til de enkelte leilighetene via et nærvarmenett.