Aerial view of a large building

Nortura – Søknad om Utslippstillatelse

Nortura – søknad om utslippstillatelse.

Utfordringen

Nortura på Forus ønsket bistand til utarbeidelse av søknad om utslippstillatelse og miljørådgivning i tilknytning til dette.

Løsningen

NIRAS har i godt samarbeid med Nortura utarbeidet ny utslippssøknad. Det er laget et prøvetakingsprogram og ytterligere dokumentere rensegraden på Norturas renseanlegg. NIRAS har også ledet arbeidet med å undersøke bunnforholdene ved Norturas utslippspunkt. I prosjektet har det også blitt utarbeidet en risikovurdering for bruk av vaskemidler på anlegget.