Building facade

NSB Kompetensesenter, Drammen

Norges første næringsbygg i energiklasse A, for ROM Eiendom

Prosjektkostnad ca. 140.000.000 kroner, med en størrelse på 7.113 m2

Oslo Prosjektadministrasjon var engasjert som prosjekt- og byggeledere.