Pålsetunet bo- og omsorgssenter

Pålsetunet bo- og omsorgssenter

Prosjektutvikling/ prosjektledelse/ byggeledelse og SHA-koordinator

Størrelse: 1 500 m2.
Total prosjektkostnad: kr. 90 mill. inkl. mva.
Ferdigstillelse: juni 2018.

ENSI er prosjektleder for hele løpet fra mulighetsstudie til utløpet av garantiperiode.