PFAS-renseanlegg ved Oslo Lufthavn

Renseanlegg

NIRAS har prosjektert og bygget fire PFAS-renseanlegg ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

11. juni, 2019
  • SDG: #15, #13
  • Sektorer: Miljø
  • Land: Norge

I dag regnes flere PFAS-er som alvorlige miljøgifter, og de er listet opp på miljødirektoratets prioritetsliste over strengt regulerte stoffer. Tidligere ble disse stoffene brukt i brannskum, noe som har ført til store forurensinger ved blant annet brannøvingsfelt på flyplasser.

NIRAS har prosjektert og bygget fire PFAS-renseanlegg ved Oslo Lufthavn Gardermoen, og står også for den daglige driften av disse anleggene. Selve PFAS-rensingen er basert på et «pump and treat»-system, hvor forurenset grunnvann pumpes opp og føres gjennom et egnet renseanlegg, før det pumpes tilbake til grunnvannet gjennom infiltrasjonsbrønner. Prosjektet er svært vellykket, og konsentrasjonene av PFAS reduseres kraftig.

Vil du vite mer?

Ida Johansen

Ida Johansen

Head of Department

Oslo, Norway

+4793204733

Se også: