Inside a purification plant

PFAS-renseanlegg ved Oslo Lufthavn

NIRAS har prosjektert og bygget fire PFAS-renseanlegg ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

I dag regnes flere PFAS-er som alvorlige miljøgifter, og de er listet opp på miljødirektoratets prioritetsliste over strengt regulerte stoffer. Tidligere ble disse stoffene brukt i brannskum, noe som har ført til store forurensinger ved blant annet brannøvingsfelt på flyplasser.

NIRAS har prosjektert og bygget fire PFAS-renseanlegg ved Oslo Lufthavn Gardermoen, og står også for den daglige driften av disse anleggene. Selve PFAS-rensingen er basert på et «pump and treat»-system, hvor forurenset grunnvann pumpes opp og føres gjennom et egnet renseanlegg, før det pumpes tilbake til grunnvannet gjennom infiltrasjonsbrønner. Prosjektet er svært vellykket, og konsentrasjonene av PFAS reduseres kraftig.