Rolfsbukta Terrasse

Rolfsbukta Terrasse

Byggherrerådgivning og SHA-koordinator for utførelse (KU) ved oppføring av boliger

Nybygg: 72 leiligheter fordelt på 5 hus som er forbundet via felles underetasje (parkering, boder og tekniske rom).

Omfang:

  • Totalt 5 850 m2.
  • Total prosjektkostnad kr. 450 mill. inkl. mva.
  • Ferdigstillelse mai 2017.

ENSI følger opp følgende i kontraheringsfasen:

  • Evaluering av totalentreprisetilbud.
  • Kontraktsavklaringer og -forhandlinger.
  • Utarbeidelse av kontraktdokumenter i henhold til NS8407.

ENSI i gjennomføringsfasen:

  • Etablering og oppdatering av SHA-plan.
  • Gjennomgang av entreprenørenes og de prosjekterende’s HMS-system og rutiner.
  • Vernerunder med nødvendig oppfølging og avklaringer.