Sandnes Kommune – Innsamlingsordning for Husholdningsplast

Renovasjonsavdelingen i Sandnes kommune ønsket innsamlingsordning for plastemballasje utredet.

Utfordring

Renovasjonsavdelingen i Sandnes kommune ønsket å få beskrevet hvordan en innsamlingsordning for plast fra husholdningene kunne gjennomføres.

Løsning

Sandnes Kommune ba NIRAS om å utrede og beskrive henteordningen for plast fra husholdningene. Utredningen ga forslag til logistikk for innsamling og mottak samt behov for for materiell. Det ble utarbeidet økonomiske og miljømessige estimater. Ordningen er nå innført i kommunen.