Skatt Øst, Oslo

Skatt Øst, Oslo

Nybygg med kontorer i Schweigaardsgate 17-19, for ROM Eiendom.

Størrelse: 25.000 m2

Oslo Prosjektadministrasjon var leietakerombud for Skatt Øst.