Teknisk detaljplan for vann, avløp og overvann til Slakthusområdet i Gøteborg

Slakthusomrdet Fbindelsehallen 1200X1017

Prosjektet omhandler utbygging av eksisterende industriområde til handel og kontorer, og sanering av eksisterende system for vann og avløp samt øvrig teknisk infrastruktur.

5. april, 2023
 • SDG: #11
 • Sektorer: Vann
 • Land: Sverige
 • Klient: HIGAB, kommunalt eiendomsselskap
 • Tid: 2020

Slakthusområdet skal på sikt forvandles til ett attraktivt næringsområde, og i prosessen har det oppstått flere utfordringer knyttet til håndteringen av hovedsakelig avløpsvann og overvann, samt flomutredninger.

NIRAS har vært involvert i hele prosessen og utført følgende:  

 • Vurdering av TV-inspeksjon for kontroll av eksisterende ledninger.  

 • Prosjektering av nytt system for vann, avløp og overvann inkl. pumpestasjon for overvann.  Beskrivelser og tegninger er utarbeidet, samt forslag til nye markhøyder. 

 • Det er gjort beregninger av forurensende stoffer i overvann og hvordan disse kan fjernes. Forurensningsberegninger inkluderer både mengder og konsentrasjoner, samt hvordan de påvirker mottakerens statusklassifisering og muligheten for å oppfylle miljøkvalitetsnormer. 

 • Nedbørsituasjonen er analysert og det er gjort beregninger for fremtidige flomhendelser. 

 • Klimatilpasning, prosjektering av beskyttelse mot oversvømmelse fra vassdrag og lokal overvannshåndtering.  

 • Mengdeliste og kostnadsoverslag.  

 • Rådgivning ved innkjøp av entreprenør samt rådgivning under byggefasen.

 • Byggeledelse.  

Vil du vite mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25