Model of a tall building

Smedvig Eiendom – Parkportalen – Teknisk Prosjektering

Utfordringen

Smedvig Eiendom planlegger nytt kontorbygg på ca. 25 000 kvadratmeter på Hinna. Bygget planlegges med tanke på høy standard og maksimal fleksibilitet i lokalene. NIRAS skal utføre teknisk funksjonsbeskrivelse for VVS, elektro og instrumentering, energisimuleringer, valg av energiløsning, beskrivelse av fordelinger og tekniske løsninger samt BIM modellering av VVS og elektro.

Løsningen

Som en del av prosjektteamet har NIRAS hatt ansvar for løsninger og tekniske beskrivelser for energi, VVS, elektro, instrumentering og telekom. Med støtte fra Enova er det gjennomført passivhusutredning av bygget med anbefalinger til byggherren.