Workers at construction site

Sola Betong AS – ISO 14001

Sola Betong har som mål å bli en ledende betongbedrift innen miljø, og implementerer miljøstyringssystemet ISO 14001.

Utfordringen

Sola Betong er Rogalands største leverandør av ferdigbetong og bedriftens miljøprofil har stor betydning for mange. De ansatte har en hektisk hverdag med produksjon og leveranser av betong.

For å nå sitt mål besluttet Sola Betong å systematisere og dokumentere sitt miljøarbeid og arbeide aktivt for å forbedre sine miljøutfordringer. NIRAS er engasjert til å lede arbeidet fram mot en miljøsertifisering.

Løsningen

Gjennom rådgivning både om fysiske miljøforbedringer og bedring i miljøstyringssystemet har NIRAS bidratt til at Sola betong snart er ISO 14001-sertifisert.

Av tiltak kan nevnes er system for identifisering og risikovurdering av miljøaspekter og utarbeidelse av miljøhandlingsplan. Videre iverksetting av gode og brukervennlige kildesorteringsordninger og tiltak for bygging av nye og bedre barrierer mot utslipp. Miljøarbeidet er systematisert og alle ansatte er involvert.