Man carrying out energy measurement

Stavanger Kommune – Energimerking og Energieffektivisering av Kommunale Bygg

Utfordringen

I henhold til Energimerkeforskriften må Stavanger kommune energimerke sine bygg samt gjennomføre energivurdering av tekniske anlegg. For å få en merverdi ut av dette ønsker kommunen i tillegg energikartlegging av alle bygg for å identifisere gode enøktiltak. Oppdraget omfatter også tekniske og økonomiske vurderinger av overgang til vannbåren varme og fornybar energi i henhold til kommunens energi- og klimaplan. Oppdraget ble lyst ut som offentlig anbud våren 2012.

Løsningen

NIRAS gikk seirende ut av anbudskonkurransen. Vi har flere team som går befaringer, analyserer og rapporterer. Alle tiltak sorteres basert på definerte maler, og det beregnes kostnader, lønnsomhet og reduksjon av klimagassutslipp for hvert enkelt tiltak. Tiltakene legges i en felles liste, slik at det skal være enkelt å prioritere på tvers av bygg og tiltakstype.