Stavanger Kommune – Innsamlingsordning for Grovavfall

Grovavfall

Ikke alt avfall passer i husholdningens beholdere – Stavanger kommune ønsker å yte god service og løse dette problemet også.

12. oktober, 2016
  • SDG: #7, #13
  • Sektorer: Miljø
  • Land: Norge
  • Klient: Stavanger kommune

Utfordringen

Stavanger kommune ønsket å utvide sin service til husholdningene, og tilby en hentetjeneste for grovavfall. I den forbindelse ønsket man å innhente informasjon og erfaringer fra andre kommuner som har gjort dette før, og også vurdere de økonomiske implikasjonene av en slik ordning.

Løsningen

Ordningen ble utredet og beskrevet av NIRAS, og det ble satt i gang en prøveordning i to bydeler. Når ordningen hadde vært i gang en periode, gjorde NIRAS en evaluering av hvordan det var gått, og ga anbefalinger om hvordan ordningen kunne optimaliseres. Målinger gjort av Barometer viser at brukerne av ordningen var svært fornøyde. 

Vil du vite mer?

Flere løsninger innen samme sektor