Illustration of greenhouse gas budget

Stavanger kommune – Klimagassbudsjett og Kost-Nytte vurdering av klimatiltak.

NIRAS har bistått Stavanger kommune med å opprette kommunens første klimagassbudsjett, samt utført kost-nytte vurdering av klimatiltak, som underlag til politisk vurdering av kommunens nye klima- og miljøplan.

Utfordringen

Stavanger kommune hadde klargjort et utkast til ny Klima- og miljøplan, med en tilhørende handlingsplan som inneholdt 130 tiltak for å redusere lokale klimagassutslipp. Iht. politisk vedtak skulle det utføres en kost-nytte vurdering av aktuelle klimatiltak slik at de mest kostnadseffektive tiltakene kunne identifiseres. I tillegg ønsket kommunen å budsjettere klimagassutslipp, slik andre sammenlignbare kommuner hadde begynt med.

Løsningen

NIRAS hadde oppdraget med å beregne kommunale utgifter pr. tonn reduserte CO2-ekv. for aktuelle klimatiltak, samt å utføre samfunnsøkonomiske analyser som inkluderte kost/nytte for berørte deler av næringslivet og innbyggerne. Blant de 130 klimatiltakene i handlingsplanen valgte NIRAS ut en tiltakspakke anslått som tilstrekkelig kostnadseffektive til å være aktuelle, og tilstrekkelig spesifikke til å kunne kvantifiseres. NIRAS estimerte pris pr. tonn reduserte CO2-ekv og en utførte samfunnsøkonomiske analyser av hvert utvalgte tiltak.

NIRAS produserte videre et Scope 1 klimabudsjett for kommunen. Dette var utført etter metodikken fra Oslo kommunes klimabudsjett for 2018, og viste estimerte lokale utslipp fordelt på ulike sektorer.