Two men standing in loft

Stavanger Kommune – Prosjektering av energitiltak

NIRAS Norge har prosjektert over 100 utskiftinger av ventilasjonsaggregater på Stavanger kommunes eksisterende bygg.

Utfordringen

Etter Stavanger kommune ferdigstilte energimerking av alle sine bygg brukte de tiltakslistene NIRAS Norge utarbeidet for å søke om støtte til en rekke energitiltak. I løpet av tre år skulle over 100 gamle ventilasjonsaggregater skiftes ut på en lønnsom måte som sikret de mest energieffektive løsningene. De fleste aggregatene stod i gamle bygg med trange tekniske rom og kreative kanalnett. Kommunen ønsket å spille på lag med prosjekterende ingeniør og entreprenør for å løse utfordringene på en effektiv måte.

Løsningen

NIRAS Norge vant anbudet om å prosjektere utskiftingene, og har jobbet for å utarbeide en smidig og effektiv prosess, basert på samarbeid mellom entreprenører, kommune og aggregatleverandør. Som en del av arbeidsprosessen har vi utført grundig kartlegging og vurdering av kanalnett, trykk og luftmengder, og utarbeidet tydelige krav til nye systemer. Kartleggingen har muliggjort behovsstyring på en enkel måte i eksisterende bygg, og gitt trygghet og forutsigbarhet når nye aggregater innstalleres.

NIRAS Norge har sammen med entreprenørene og aggregatleverandøren sikret at de nye aggregatene blir energieffektive og lønnsomme, og sørget for at Stavanger Kommune har oppnådd mest mulig totaløkonomi i sine investeringer.