Sykkeltiltak langs fv. 4590 Randabergveien

Imagewithfallbackandmagikands3

Prosjektet for Rogaland fylkeskommune omhandlet en VA-rammeplan med detaljregulering for sykkeltiltak langs fv. 4590 Randabergveien.

3. mars, 2023
 • SDG: #9, #15
 • Sektorer: Vann
 • Land: Norge
 • Klient: Rogaland fylkeskommune
 • Tid: 2022-2023

Den ca. 2 km lange eksisterende gang- og sykkelveien skal utvides til sykkelvei med fortau, hvor en god overvannshåndtering må ivaretas.  

Fagområdet Vann har blant annet hatt ansvar for:  

 • Vurdering av løsninger for håndtering av overvann for sykkelvei med fortau, samt Randabergveien 

 • Beregne nedslagsfelt og kapasitetsbehov for overvannssystem, basert på en 20-årsflom 

 • Flomvurdering 

 • Analyser i Scalgo LIVE 

 • Bruk av grønne løsninger for å håndtere overvann 

 • Kartlegging av eksisterende ledningsnett 

 • Vurdering av forurensing grunnet overvann 

Vil du vite mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Affärsområdeschef Vattenbyggnad

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25