Tienbråten barnehage

Tienbråten barnehage

Prosjektledelse/Byggeledelse og SHA-koordinator for prosjektering og utførelse ved oppføring av ny barnehage.

Nybygg forbarnehage med 9 baser for 144 barn og 45 ansatte. Bygget som passivhus.

Omfang:

  • Prosjektet er på totalt 1 787 m2.
  • Total prosjektkostnad kr. 92 mill. inkl. mva.
  • Ferdigstillelse oktober 2015.

Prosjektledelse for Fet kommune (som byggherre). Ble engasjert etter at kontrakt med totalentreprenør var inngått sommeren 2014. 
I tillegg til ansvar for oppfølging overfor totalentreprenør har oppdraget inkludert å involvere brukergruppe og byggherregruppe i byggeprosjektet, samt å forestå innkjøp av inventar og AV og IKT-utstyr.