Totalentreprisetilbud Rv36 Slåttekås-Årnes

Statens Vegvesen Region Sør har tilbudt strekningen Rv36 Slåttekås-Årnes som en totalentreprise.

Eksisterende Rv 36 skal ombygges/ rettes ut over en strekning på 7,2 km fra Slåttekås til Årnes. Strekningen omfatter blant annet en tunell, støttemurer, støyskjermer, bussholdeplasser og lokalveiskryss.

Trafikkmengden har økt på strekningen og den eksisterende Rv 36er svingete og  vurderes ikke å være tilstrekkelig trafikksikker. Veien skal derfor oppgraderes  ved å rette ut veien, så oversikten fra de mange sideveiene kan forbedres.

Oppgaven omfatter rådgivning i forbindelse med tilbudsgivning. NIRAS står for optimering av reguleringsplanen, samt å utarbeide mengdelister, herunder beskrivelser. NIRAS skal også utarbeide et prosjekt for trafikkavvikling og anleggslogistikk for byggeperioden.