Woman and child walking alongside a small lake

Time Kommune – Kvernaland Omsorgssenter – Teknisk Prosjektering og Energiløsning

Utfordringen

I prosjektet Kvernaland Omsorgssenter skal det utføres teknisk prosjektering, energisimuleringer og energiløsninger. Omsorgssenteret består av ca. 5500 kvadratmeter i ett plan. Her vil det være separat barnebolig med plass for 6 beboere, teknisk bygg og omsorgssenter med 24 leiligheter i første byggetrinn og tilsammen 48 leiligheter i to byggetrinn.

Løsningen

smi energi & miljø har hatt ansvar for løsninger og beskrivelser for fagområdene energi, VVS, elektro, instrumentering og telekom. Energiløsningen er basert på fornybar energi med bruk av pellets og solfangere. Passivhusutredning gjennomføres med støtte fra Enova. Hensikten er å bestemme bygningstekniske krav og gi byggherren et beslutningsgrunnlag for eventuell oppgradering til passivhusstandard.