pipes lying on the ground

Ullandhaug Energi – Fornybar Energi til 90.000 Kvadratmeter Bygg

Utfordringen

Bygningsmassen på Ipark Eiendom, Entra (Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet) og IRIS, til sammen ca. 90 000 kvadratmeter, ligger innenfor et lite geografisk område. Eksisterende bygg hadde separate anlegg for produksjon av varme og kjøling, noe som førte til krevende drift og høyere energibruk enn nødvendig. Det var et ønske om å modernisere og effektivisere energiforsyningen samt ta i bruk fornybar energi i eksisterende og ny bygningsmasse.

Løsningen

For å styrke områdets miljøprofil, spare energi og forenkle drift av byggene ble det etablert et felles energiselskap. Ullandhaug Energi har investert 60 mill. kr og leverer varme og kjøling til foreløpig 9 bygg hos Ipark Stavanger, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og IRIS. Det miljøvennlige og lønnsomme anlegget er eid av Ipark Eiendom, Entra og IRIS.

Gjenvinning av overskuddsvarme fra dataromkjøling i kombinasjon med 54 energibrønner og varmepumper (4 MW) gir en årlig energibesparelse på ca. 50% av områdets energibruk til varme og kjøling. Bruk av fornybar energi og effektiv varmegjenvinning gir et positivt miljøregnskap.

NIRAS har hatt ansvar for utvikling av løsning, prosjektering, prosjektledelse, byggeledelse og har siden 2009 ivaretatt daglig drift. Prosjektet har mottatt støtte fra Enova.

"smi energi & miljø as har prosjektert og levert en vel fungerende energisentral i henhold til budsjett og fremdriftsplan. Anlegget har ikke hatt ukontrollert driftsavbrudd i driftsperioden."

- Daglig leder, Torbjørn Evensen