Väsjön – en ny by nord for Stockholm

Vaesjoe Project Photo By Sollentuna Kommun Dinell Johannsson

Väsjön er en ny byutvikling nord for Stockholm med 4 400 boliger for 10 000 mennesker. NIRAS er ansvarlig for å utforme hele vann-, kloakk- og overvannsnettet, noe som innebærer å lage 3D-design av 15 kilometer med rør.

19. desember, 2019
  • SDG: #11
  • Sektorer: Infrastruktur, Vann
  • Land: Norge
  • Tid: Avsluttet innen utgangen av 2032.

Väsjön er et byutviklingsprosjekt i Sollentuna kommune, ca. 20 kilometer nord for Stockholm. Prosjektet er delt inn i en rekke frittstående detaljplaner som til sammen vil omfatte 4 400 boliger for rundt 10 000 innbyggere.

Hensikten er å skape en kombinasjon av en liten by med naturomgivelser, heriblant en sentralt beliggende innsjø og en skibakke, som gir rike muligheter for fritid, friluftsliv og idrett.

4400

boliger

Vann, avløp og håndtering av overvann

NIRAS er medansvarlig for den tekniske tilførselen av vann og kloakk samt håndtering av overvann.

“NIRAS prosjekterer deler av hovedtilførselen i utviklingsområdet, som er designet for å romme store rørdimensjoner på en smal overflate med mange avanserte røroverganger”, sier Magnus Prahl, som er teamleder for vannbygging for NIRAS i Sverige.

NIRAS er også ansvarlig for all 3D-modellering av vann-, spillvann- og overvannsrør og har så langt prosjektert ca. 15 kilometer med 3D-rør.

Utfordringer

Ifølge Magnus Prahl har NIRAS-teamet støtt på en rekke forskjellige utfordringer som de har måttet ta hånd om. Noen av disse utfordringene er menneskeskapte, og noen stammer fra topografi og grunnforhold i området.

“Den største utfordringen vi har møtt knyttet til vann- og avløpsnettet, er i utgangspunktet at det er igjen svært lite plass. Det er mange internettkabler, strømkabler, direkte oppvarming og distribusjonsnett for vann under bakken, så det er litt av et rot. Og vi må få rørene våre sikkert gjennom dette rotet”, sier Magnus Prahl og ler.

Fakta om NIRAS og Väsjön-prosjektet

NIRAS' rolle i Väsjön-prosjektet består av to ulike sett av prosjekter.

Det første prosjektet er 3D-modellering av 15 km rør.

Det andre prosjektet består av utforming av hovedledningen for vann på 630 mm, kloakkrør på 800–1000 mm og overvannsrør på 1200–1400 mm.

NIRAS har jobbet på prosjektet i to år. Det samlede Väsjön-prosjektet forventes å være avsluttet innen utgangen av 2032.

15000 meter

3D-modeller av rør

En annen utfordring er selve jorda.

“Området er karakterisert ved en kombinasjon av stein og bløt leire, også kalt bunnløs leire. I tillegg er grunnvannstanden høy, noe som gir ytterligere utfordringer i tillegg til kablene. Men vi har et dyktig team og vi vil finne de riktige løsningene, ”sier Magnus Prahl.

Godt samarbeid og fremtidige prosjekter

NIRAS' posisjon i prosjektet er som underleverandør til den svenske entreprenørvirksomheten Markstyrkan AB.

"Vi er veldig glade for det gode samarbeidet med Markstyrkan AB på Väsjön-prosjektet, der vi utfyller hverandres ekspertise og oppnår et virkelig godt resultat,“ sier Magnus Prahl.

Han ser også på det sømløse samarbeidet med den svenske entreprenørvirksomheten selskapet som et utgangspunkt for nye mulige prosjektsamarbeid:

"Samarbeidet med Markstyrkan AB er naturlig og enkelt, noe som har ført til et meget godt resultat og lagt grunnlag for flere fremtidige prosjektsamarbeid".

Vi er veldig glade for det gode samarbeidet med Markstyrkan AB på Väsjön-prosjektet, der vi utfyller hverandres ekspertise og oppnår et virkelig godt resultat.

Magnus Prahl, Teamleder for vannbygging, NIRAS i Sverige

Vil du vite mer?

Åsa Malmäng Pohl

Åsa Malmäng Pohl

Vice President, Business Unit

Göteborg, Sweden

+46 31 792 26 25

Se også