Wergelandsveien 7

Wergelandsveien 7

Utskifting av fasade med ekstrem god isolasjon. Glassene er i 5 lag og 0,44 K-verdi.
Prosjektet ble støttet av Enova. Tidligere teakkarmer skiftet til cedertre.

Ombygging av kontorområder inkl. personalrestaurant på 3000 m2 for Wergelandsveien ANS v/Höegh Eiendom.
Prosjektet ble ferdigstilt i januar 2016.

Oslo Prosjektadministrasjon var engasjert som prosjektleder.